Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Ba Bể

Đóng vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững, những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Tín dụng chính sách giúp người dân Ba Bể có điều kiện đầu tư để phát triển kinh tế gia đình

          Trong giai đoạn từ năm 2016 đến hết tháng 7/2019, tổng doanh số cho vay trên địa bàn toàn huyện là 322.628 triệu đồng với 10.220 lượt hộ được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 31/7/2019 là 289.612 triệu đồng với 6.565 hộ còn dư nợ, trong đó dư nợ của hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 275.131 triệu đồng, với 6.236 hộ vay đang thụ hưởng, dư nợ trung bình 44,1triệu đồng/hộ.

Chương trình cho vay hộ nghèo theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ có tổng doanh số cho vay từ năm 2016 đến hết tháng 7/2019 là 113.630 triệu đồng với 4.407 lượt hộ được vay vốn, tổng dư nợ đến ngày 31/7/2019 là 102.506 triệu đồng, tăng 13.755 triệu đồng so với năm 2015, dư nợ cho vay bình quân 39,2 triệu đồng/hộ. Chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cho vay từ năm 2016 đến 31/7/2019 là 51.858 triệu đồng, với 1.194 lượt hộ gia đình được vay vốn, dư nợ đến 31/7/2019 là 41.534 triệu đồng, với 995 hộ vay. Cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ sau 5 năm triển khai là 10.187 triệu đồng, có 184 lượt hộ gia đình được vay, dư nợ đến 31/7/2019 là 9.543 triệu đồng, với 66 hộ vay.

Ngoài ra, các chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Quyết định số 61/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ; cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ nghèo về nhà ở, cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn... được huyện triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Từ các chương trình vay qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, phong trào phát triển sản xuất của hộ gia đình không ngừng lan rộng, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có thu nhập khá, điển hình như mô hình nuôi trâu bò sinh sản của hộ ông Lý Nguyên Bảo thôn Tẩn Lùng, xã Đồng Phúc, hộ Đàm Thị Tuyết, thôn Dài Khao, xã Cao Trĩ; mô hình trồng rừng của hộ Trương Thị Trưng, Lê Văn Hùng thôn Bản Chù, xã Chu Hương; mô hình nuôi gà, ao cá hộ Bùi Văn Thiều thôn Khuổi Coóng, xã Chu Hương; mô hình miến dong hộ Triệu Thị Tá thôn Nà Viễn, xã Yến Dương...

Đại đa số các hộ vay vốn đều sử dụng vào mục đích để chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, mua giống, phân bón, kinh doanh dịch vụ, mở rộng diện tích đất trồng rừng của hộ gia đình, tăng số lượng các dịch vụ kinh doanh buôn bán nhỏ. Các hộ có nhu cầu vay vốn cho con em đi học chuyên nghiệp, đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài được đáp ứng nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện cho con em đi học, nâng cao kiến thức, đi xuất khẩu lao động các thị trường ngoài nước nâng cao tay nghề và tạo được nguồn thu ngoài nước ổn định, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, chương trình cho vay xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã đáp ứng cho rất nhiều gia đình chưa có nguồn nước sạch, chưa có công trình vệ sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn có điều kiện xây dựng, cải thiện nhu cầu sống.

Hàng năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ động xây dựng chương trình, đề cương kiểm tra giám sát. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa bàn; phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng, giải quyết vướng mắc, đề xuất, chỉnh sửa, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh thực hiện dưới nhiều hình thức như phối hợp với báo, đài, trạm truyền thanh hay tại các buổi giải ngân vốn, các buổi sinh hoạt tổ hoặc tờ rơi gửi đến khách hàng.Từ đó người dân và các hộ vay vốn hiểu hơn về tín dụng chính sách, có ý thức, trách nhiệm đối với khoản vay của mình và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; sử dụng vốn đúng mục đích, có thói quen dành dụm gửi tiền tiết kiệm, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững và nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được tuyên truyền nhân rộng.

Từ một trong 62 huyện nghèo và khó khăn nhất của cả nước, năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 34,04%, hộ cận nghèo chiếm 16,42%, bằng các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực của địa phương, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã không ngừng nỗ lực, tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Đến cuối năm 2018, huyện đã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 25,2%, hộ cận nghèo còn 14,76% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Tháng 3/2018, huyện Ba Bể được Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo giai đoạn 2016 - 2020./.

Thu Trang
Nguồn: