Skip Ribbon Commands
Skip to main content

303328

Chương trình 135 tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc...

Năm 2016, tỉnh Bắc Kạn có 58 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã an toàn khu (ATK), 50 thôn ĐBKK thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135. Từ năm 2017 đến nay, có 60 xã (trong đó có 54 xã ĐBKK, 06 xã ATK) và 153 thôn ĐBKK thuộc 41 xã khu vực II thuộc...

Xã Nông Thượng giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ðích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống của người nông dân cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM được xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) chú trọng, ưu tiên triển khai.

Thành phố Bắc Kạn: Kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018

Trong 3 năm qua (2016 - 2018), thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 2,88% năm 2016 xuống còn 2,24% năm 2018. Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%.

Nỗ lực thoát nghèo của huyện có tiềm năng du lịch

Là huyện có nhiều tiềm năng về rừng cũng như phát triển du lịch, những năm qua, huyện Ba Bể đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập và phát triển kinh tế địa phương. Giai đoạn 2018 - 2020, huyện Ba Bể cùng với 8...

Huyện Ngân Sơn nỗ lực giảm nghèo

Sau 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn giảm được 12,74% (từ 50,96% đầu năm 2016 xuống còn 38,22% cuối năm 2018). Kết quả đáng mừng trên cho thấy những...

Tin tức giảm nghèo

Hơn 128 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2019

Năm 2019, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 cho Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố với tổng kinh phí 128.321 triệu đồng; trong đó vốn...