Skip Ribbon Commands
Skip to main content

519297

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc...

Năm 2019, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm

Hiệu quả của chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Nhằm giúp các hộ mới thoát nghèo có thêm điều kiện về nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ...

UBND tỉnh triển khai công tác giảm nghèo năm 2020

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2020. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền...

Với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của người dân, năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã giảm được 2,31% hộ nghèo so với năm 2018, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 19,57%.

Năm 2019, huyện Bạch Thông giảm 2,44% hộ nghèo

Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vươn lên của người dân, huyện Bạch Thông giảm được 2,44% hộ nghèo.