Skip Ribbon Commands
Skip to main content

126879

Họp bàn thống nhất các giải pháp thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2018

Ngày 08/6/2018, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn tháo gỡ khó khăn, thống nhất các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác giảm nghèo năm 2018.

Huyện Ba Bể nỗ lực giảm nghèo từ nguồn hỗ trợ của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Đến hết năm 2017, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là một trong 08 huyện của cả nước đã thoát khỏi danh sách các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ (Nghị quyết 30a). Có được kết quả này là do trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân...

Huyện Ba Bể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thoát nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là 1 trong 8 huyện được xét thoát nghèo trong giai đoạn...

Huyện Na Rì thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo

Với mục tiêu giảm bình quân 2 - 2,5% hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, huyện Na Rì đã tập trung triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, qua đó từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết 30a ở Bắc Kạn

Giai đoạn 2009 - 2017, thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư,...

Tin tức giảm nghèo

Nỗ lực thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững

Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 02 - 2,5%/năm và giảm 4% tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực giúp người...