Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1Kế hoạch tổ chức hội nghị thăm nắm tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng ý kiến của nhân dân quý I. II năm 201661 /KH-MTTQ-BTT15/03/2016Tải về
2Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 201555 /KH-MTTQ-BTT27/02/2015Tải về
3Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị46/KH-MTTQ-BTT12/11/2015Tải về
4Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền 45/KH-MTTQ-BTT11/11/2015Tải về
5Kế hoạch tuyên truyền về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm k... 60 /KH-MTTQ-BTT14/03/2016Tải về