Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
STTTên văn bảnSố VBNgày BHTải tệp tin
1BÁO CÁO thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập182 /BC-MTTQ-BTT11/12/2015Tải về
2BÁO CÁO Công tác cải cách tư pháp năm 2015181 /BC-MTTTQ-BTT10/12/2015Tải về
3BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân sau kỳ họp thứ mười, 180 /BC-MTTQ-BTT03/12/2015Tải về
4BÁO CÁO Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2015179 /BC-MTTQ-BTT25/11/2015Tải về
5BÁO CÁO Kết quả việc triển khai thực hiện các mô hình tự quản ở khu dân cư178 /BC-MTTQ-BTT25/11/2015Tải về
6Báo cáo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015171/BC-MTTQ-BTT20/11/2015Tải về