Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Nông Thượng giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ðích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống của người nông dân cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM được xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) chú trọng, ưu tiên triển khai.

Xã Nông Thượng có 15 thôn với 4 dân tộc anh em: Kinh, Tày, Dao, Hoa cùng chung sống. Năm 2017, Nông Thượng đạt xã nông thôn mới; cuộc sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,66%. Đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 3,37%.

Diện mạo nông thôn xã Nông Thượng đang ngày càng thay đổi

Diện mạo nông thôn xã Nông Thượng thay đổi với nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế tăng trưởng khá và chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ - thương mại, giá trị tăng trưởng kinh tế hàng năm đều tăng; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 30 triệu đồng; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, 100% thôn có nhà văn hóa, phần lớn các tuyến đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật: Hàng năm có từ 90% trở lên thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, hệ thống trường lớp học được xây dựng khang trang; xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì tổ chức; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả.

Đó là kết quả của sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân xã Nông Thương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, quyết tâm giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhìn lại những năm trước đây, khi bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa được quan tâm xây dựng đồng bộ, đời sống người dân xã Nông Thượng còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 11%...

Đồng chí Triệu Văn Nhúc - Phó Chủ tịch UBND xã Nông Thượng cho biết: Xác định rõ được mục tiêu của chương trình xây dựng NTM cũng như chương trình giảm nghèo bền vững là nâng cao mức sống của người dân về vật chất và tinh thần. Chính vì vậy, những năm qua, xã Nông Thượng đã tích cực triển khai các nội dung chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Để thực hiện chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo có hiệu quả, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phân công từng thành viên phụ trách các thôn. Đối với công tác giảm nghèo, căn cứ vào kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm và chỉ tiêu giảm nghèo UBND thành phố giao, xã Nông Thượng xây dựng kế hoạch thực hiện; trong đó xác định rõ địa chỉ giảm nghèo trong năm. Từ đó, phân công các thành viên Ban Chỉ đạo xã, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ các hộ thoát nghèo.

Hàng năm, các chính sách hỗ trợ xây dựng NTM, chương trình giảm nghèo bền vững như: Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập; hỗ trợ về giáo dục, đào tạo, y tế; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ về nhà ở, điện, nước sinh hoạt… được xã triển khai có hiệu quả.

Để giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xã đã giải quyết kịp thời, đầy đủ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên đảm bảo đúng mục đích; đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng vào sản xuất; phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương để các hộ dân nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được tham gia, tiếp cận…

Riêng trong các năm từ 2015 - 2017, từ nguồn kinh phí chương trình xây dựng nông thôn mới hỗ trợ phát triển sản xuất trên 1,3 tỷ đồng, xã đã tập trung chỉ đạo triển khai 06 mô hình sản xuất và hỗ trợ mua máy tuốt lúa cho 19 hộ nghèo; hỗ trợ mua máy móc chế biến tinh bột nghệ cho Hợp tác xã Tân Thành.

Phát huy thế mạnh về nông - lâm nghiệp của địa phương, xã Nông Thượng đã quy hoạch chia vùng phát triển kinh tế theo tiềm năng của từng thôn như: Phát triển kinh tế rừng ở thôn Tân Thành, Khuổi Chang; trồng rau màu ở thôn Nà Bản, Cốc Muổng, Thôm Luông; trồng cây ăn quả cam, quýt ở thôn Nà chuông…

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, xã Nông Thượng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về chương trình xây dựng NTM, giảm nghèo để khơi dậy ý thức vươn lên làm chủ của người dân. Chính vì vậy, người dân trên địa bàn xã không còn tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước mà tích cực tham gia các phong trào thi đua; nhất là phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như các hộ dân thôn Tân Thành từ thành lập tổ hợp tác trồng nghệ đã thành lập HTX nông nghiệp Tân Thành hoạt động hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

HTX nông nghiệp Tân Thành tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương

Năm 2019, với kế hoạch giảm 03 hộ nghèo, xã Nông Thượng đã xác định rõ các hộ có thể giảm nghèo với những chỉ tiêu còn thiếu hụt. Từ đó có kế hoạch để giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Ngoài ra, xã tiếp tục triển khai các chính sách giảm nghèo chung, lồng ghép thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới và các nguồn lực khác nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Với mục tiêu xây dựng xã Nông Thượng ngày càng giàu đẹp - văn minh, trong thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển mạnh các phong trào văn hóa - thể thao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương…/.

Hương Dịu
Nguồn: