Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai hỗ trợ xây dựng 200 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trong năm 2020

Cuối năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Bắc Kạn 10 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người nghèo. Nguồn vốn trên sẽ được chuyển về Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch hỗ trợ 200 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà.

Theo đó, huyện Ngân Sơn được hỗ trợ 35 nhà; huyện Bạch Thông 35 nhà; huyện Pác Nặm 30 nhà; huyện Na Rì 20 nhà; huyện Ba Bể 20 nhà; huyện Chợ Đồn 20 nhà; huyện Chợ Mới 20 nhà và thành phố Bắc Kạn 20 nhà.

Dự kiến chậm nhất trong tháng 11/2020 sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo./.

Bích Huệ
Nguồn: