Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn tỉnh có 02 xã, 36 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019

Qua kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến nay trên địa bàn tỉnh có 02 xã, 36 thôn đáp ứng tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Dân tộc trình cấp có thẩm quyền quyết định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019 đối với 02 xã:Xã Kim Lư, huyện Na Rì và xã Bình Văn, huyện Chợ Mới. 36 thôn, bao gồm:

Huyện Chợ Đồn 07 thôn: Thôn Bó Pia, Khuổi Vùa, xã Quảng Bạch; Bản Mới, xã Bằng Phúc; Bản Duồng 1, Bản Duồng 2, Nà Pài, Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng.

Huyện Chợ Mới 03 thôn: Thôn Nà Luống, Khuổi Hóp, Bản Nưa, xã Như Cố.

Huyện Ngân Sơn có 07 thôn: Thôn Nà Ké, Bản Liềng, Cốc Lùng, Nà Sáng, Nà Lạn, Nà Pài, Nà Bốc, xã Vân Tùng.

Huyện Ba Bể có 08 thôn: Thôn Nà Cọ, Khâu Ban, xã Khang Ninh; thôn Nà Mặn, Bản Pục, Khuổi Slưn, xã Thượng Giáo; thôn Đông Đăm, Lủng Tráng, xã Hà Hiệu; thôn Nà Chả, xã Cao Trĩ.

Huyện Na Rì có 05 thôn: Thôn Nà Tảng, Vằng Mười, xã Hảo Nghĩa; thôn Nặm Dắm, xã Cường Lợi; thôn Nà Sang, xã Lương Hạ; thôn Bản Đâng, xã Hữu Thác.

Huyện Bạch Thông có 06 thôn: Thôn Khuổi Chả, xã Phương Linh; thôn Bản Mới, Quan Làng, Cốc Bây, xã Tú Trĩ; thôn Nà Bản, xã Tân Tiến; thôn Nà Hin, xã Quang Thuận./.

Minh Hiệp
Nguồn: