Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của người dân, năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã giảm được 2,31% hộ nghèo so với năm 2018, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 19,57%.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo

Có được kết quả trên là do trong năm, Bắc Kạn đã tích cực đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án gắn với giảm nghèo bền vững. Các chính sách về giảm nghèo đều được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban ngành, đoàn thể; sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là tạo được sự lan tỏa, đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Vì thế, mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tiếp tục phân công cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp đảm trách giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo; thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ nghèo chủ động tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Từ nguồn vốn Dự án “Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ” tỉnh Bắc Kạn (CSSP), nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm được tạo điều kiện phát triển sản xuất

Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình sinh kế, dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, chương trình 135, 30a, qua đó thúc đẩy hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia phát triển kinh tế theo hình thức kinh tế tập thể (tổ nhóm, hợp tác xã) gắn kết cộng đồng, phát huy nội lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo; đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác đào nghề cho lao động nông thôn, tập trung đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp, đào tạo nghề cho các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã phát triển sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị; thường xuyên hỗ trợ khoa học, kỹ thuật đối với các mô hình sinh kế, dự án sản xuất, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường về vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật, thị trường và đầu ra của sản phẩm hàng hóa...

Bên cạnh đó, các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là vùng miền núi, dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, thực hiện dân chủ công khai, sát với nhu cầu thực tế của người dân. Các công trình đầu tư hoàn thành khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, giải quyết được những khó khăn cho người dân trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Trong năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã dành hơn 665 tỷ đồng để thực hiện giảm nghèo bền vững như: Chính sách tín dụng ưu đãi; Chính sách hỗ trợ về BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội; Chính sách hỗ trợ về giáo dục; Chính sách hỗ trợ pháp lý; Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; Chương trình 135, 30a; Hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ngoài Chương trình 30a và 135; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực giám sát đánh giá chương trình. Đồng thời, tỉnh cũng đã lồng ghép các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới; nguồn xã hội hóa từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để giúp đỡ các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, xây dựng nhà ở, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần…

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, sự ủng hộ của cộng động thời gian qua đã tạo sự lan toả, góp phần giúp người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Đảm bảo cho người nghèo đón Tết no ấm

Đặc biệt, những ngày này, khắp nơi trên địa bàn tỉnh đều diễn ra các hoạt động chung tay chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Không chỉ cấp ủy, chính quyền các cấp, mà hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng đang tích cực quyên góp, ủng hộ người dân nghèo đón Tết.

Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp đã chủ động tìm hiểu, nắm vững cụ thể số lượng các đối tượng chính sách, người nghèo tại địa phương, từ đó có sự trợ giúp thiết thực, đúng đối tượng, thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp nhằm có thêm nhiều phần quà Tết dành tặng người nghèo.

Cùng với đó, căn cứ vào chủ trương, sự chỉ đạo của tỉnh, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã triển khai việc rà soát, xác định số hộ gia đình có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2020 để có phương án trợ giúp kịp thời nhằm đảm bảo mọi người dân, mọi hộ gia đình đều có Tết. Đồng thời các cơ quan chuyên môn cũng đã thực hiện tốt công tác khảo sát, thống kê số lượng các địa chỉ cần được giúp đỡ, nhu cầu giúp đỡ cụ thể trong dịp Tết…, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt trong điều kiện ngân sách có hạn, nhiều địa phương đã chú trọng huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ đó, có thêm nguồn lực chăm lo tốt nhất và hỗ trợ được nhiều nhất cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, địa chỉ khó khăn đón Tết.

Bí thư Tỉnh Ủy Nguyễn Văn Du tặng quà hộ nghèo tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

Những ngày gần đây, nhiều đoàn công tác của lãnh đạo Trung ương, của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi tặng quà, trợ cấp cho người có công với cách mạng và đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, trong đó có đối tượng gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Không khí xuân đang cận kề, lòng người như được sưởi ấm khi được đón nhận sự quan tâm của cả cộng đồng đối với những hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là những việc làm có ý nghĩa góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc./.

Thu Cúc
Nguồn: