Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn quỹ đã góp phần không nhỏ thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn trao tiền hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn năm 2019

Để việc triển khai đạt kết quả cao, hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đều chỉ đạo Ủy ban MTTQ và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp triển khai Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội ngay từ đầu năm, theo đó đề ra mục tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trong năm đạt trên 2 tỷ đồng trở lên.

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động ủng hộ xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là vào Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp triển khai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được gần 100 ngôi nhà “Đại đoàn kết” với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ làm 79 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tổ chức thăm và tặng hơn 3.200 suất quà cho các hộ nghèo với tổng giá trị trên 1,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tiếp nhận của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các đơn vị trong, ngoài tỉnh và trích từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Đồng thời, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai dự án hỗ trợ cho 27 hộ là hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo duy trì mô hình “Chăn nuôi gà thả vườn” tại huyện Bạch Thông với tổng trị giá 450 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ của 44 cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

          Ban vận động Quỹ các cấp đã triển khai hỗ trợ xây dựng được 91 nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hỗ trợ xây mới 67 ngôi nhà từ nguồn quỹ cấp tỉnh và nguồn quỹ “Vì người nghèo” Trung ương phân bổ; cấp huyện, xã hỗ trợ xây dựng được 24 ngôi nhà.

Đồng chí Ma Nhật Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn trên 1.000 hộ nghèo khó khăn về nhà ở và đang cần sự quan tâm hỗ trợ về nhà ở, giúp đỡ về vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thông qua việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có nguồn lực chung tay giúp đỡ người nghèo, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Để triển khai thực hiện tốt Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn kêu gọi: Các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những hành động thiết thực nhất đóng góp trí tuệ, công sức, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tiết kiệm chi tiêu hoặc trích quỹ phúc lợi, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thể hiện tình cảm, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và là trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của tỉnh. Toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” hãy tích cực hưởng ứng 01 ngày lương, ngày công, ngày thu nhập, ủng hộ vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để góp phần hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” các cấp trong tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” để chung tay chăm lo cho người nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh./.

Thu Trang
Nguồn: