Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nỗ lực trong công tác giảm nghèo của huyện Na Rì

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự tham gia tích cực của các cấp, ngành và nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Na Rì đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống của người dân từng bước được nâng lên.


Người dân xã Kim Lư (Na Rì) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất

Mục tiêu phấn đấu năm 2018 của huyện là giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3% trở lên, tương ứng giảm 284 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện các chính sách giảm nghèo, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã có 341 lượt hộ nghèo được vay vốn với tổng số tiền hơn 11,4 tỷ đồng; 125 lượt hộ cận nghèo vay vốn với tổng số tiền 4,9 tỷ đồng và 19 lượt hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 778 triệu đồng; Cho vay xuất khẩu lao động 28 lượt hộ. Ngoài ra, huyện đã cấp 36.840 thẻ Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng chính sách xã hội, trong đó có 9.246 thẻ hộ nghèo, 45 thẻ hộ cận nghèo, 21.194 thẻ cho người dân tộc thiểu số… Thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ về giáo dục đào tạo cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định.

Đối với chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2018, huyện đã nghiệm thu và giải ngân cho 06 hộ với tổng số tiền 150 triệu đồng, 09 hộ đang thực hiện được 70% khối lượng. Hỗ trợ pháp lý, thiết lập đường đây nóng về trợ giúp pháp lý; Triển khai hỗ trợ tiền điện cho 3.121 hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; Cấp phát ấn phẩm báo, tạp chí miễn phí cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số theo quy định.

Bên cạnh đó, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 được triển khai trên địa bàn huyện đã có những tác động tích cực đến sự phát triển của cộng đồng hưởng thụ dự án, đặc biệt là cộng đồng người nghèo, người dân tộc thiểu số. Thông qua đó đã góp phần nâng cao dân trí, người dân biết áp dụng các biện pháp canh tác, các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, chăn nuôi, cải thiện đời sống. Ngoài ra, Chương trình 135 đã hỗ trợ đầu tư công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Song song với đó, huyện đã tổ chức các lớp tập huấn thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho đại biểu là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch UBND xã, công chức lao động xã hội, Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát rà soát hộ nghèo.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135 qua các năm giảm dần; Thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống nhân dân được cải thiện, duy trì ổn định số học sinh đến trường, số xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án ngày càng tăng. Bằng nhiều nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và sự nỗ lực vươn lên của các hộ dân tham gia thực hiện các mô hình, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm dần qua các năm, cụ thể: Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 40,89%, đến năm 2016 đã giảm còn 35,76%, năm 2017 giảm xuống còn 32,16%, dự kiến năm 2018 giảm xuống 28,62%.

Đồng chí Hoàng Văn Vĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Na Rì cho biết: Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả trong thời gian tới, huyện Na Rì đề xuất tỉnh hằng năm có kế hoạch thông báo vốn sớm cho các địa phương, đồng thời nghiên cứu tăng nguồn lực đầu tư tạo điều kiện cho người dân vùng dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Có chính sách khuyến khích, ưu tiên kêu gọi và thu hút hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn nhằm thu hút giải quyết việc làm tại chỗ đối với người dân nông thôn./.

Thu Trang
Nguồn: