Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nỗ lực thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững

Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 02 - 2,5%/năm và giảm 4% tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn đang nỗ lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo.

Tỉnh Bắc Kạn đã tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu về điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Tích cực nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao… Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,61% năm 2016 xuống còn 24,53% năm 2017 và dự kiến giảm xuống còn 21,83% năm 2018.

Cụ thể, thực hiện các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ nguồn vốn phân bổ của Chương trình 30a, trong giai đoạn 2016 - 2018 với hơn 122 tỷ đồng vốn kế hoạch giao, Bắc Kạn đã đầu tư xây dựng 97 công trình và thực hiện duy tu bảo dưỡng 22 công trình về giao thông, thủy lợi, dân dụng... Cùng với đó, tỉnh cũng đã hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ dân trên địa bàn 02 huyện 30a với tổng số tiền trên 45,3 tỷ đồng…


Ảnh: Mô hình trồng cây đậu tương đang giúp người dân xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm giảm nghèo hiệu quả

Về Chương trình 135 phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 - 2017, với nguồn vốn được giao để hỗ trợ cơ sở hạ tầng, tỉnh đã thực hiện đầu tư 459 công trình và duy tu bảo dưỡng 168 công trình; Thực hiện hơn 100 dự án hỗ trợ sản xuất cho trên 17 nghìn đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng nguồn vốn trên 61,4 tỷ đồng.

Song song với thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, tỉnh cũng ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, điện, nước sinh hoạt, vay vốn… Từ năm 2016 đến năm 2018, toàn tỉnh đã có 635.331 lượt người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo được triển khai ở các cơ sở y tế từ tuyến xã đến tuyến tỉnh. Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 26.477 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền trên 804,9 tỷ đồng, 4.616 lượt hộ cận nghèo vay trên 187 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ pháp lý, xây dựng Quỹ Vì người nghèo, chính sách miễn giảm học phí… Qua đó kịp thời giúp cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời vận động người nghèo chủ động vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện, xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn; Tiếp tục nhân rộng, phát triển các mô hình giảm nghèo hiệu quả; Rà soát và phân loại hộ nghèo theo từng nhóm đối tượng, từ đó đưa ra giải pháp, cách làm phù hợp để giảm nghèo bền vững…/.

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,7%, trong đó huyện nghèo, xã nghèo phấn đấu giảm trên 04%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 40%; Số lao động được giải quyết việc làm mới 5.000 người; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 98%; Tỷ lệ hộ được dùng điện 97%; Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh 98%; Số xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt 86 xã, phường.

 

Thu Cúc
Nguồn: