Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Bể góp phần vào công tác giảm nghèo

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ba Bể đã làm tốt công tác cho vay hộ nghèo, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của người dân, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

 Từ nguồn vốn vay NHCSXH, anh Nguyễn Văn Đường, thôn Lũng Quang, xã Quảng Khê
làm giàu nhờ m
ô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo

NHCSXH huyện Ba Bể bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2002. Từ 02 chương trình tín dụng ban đầu (hộ nghèo, giải quyết việc làm), đến nay trên địa bàn huyện đã có 14 chương trình tín dụng, cụ thể như: Chương trình cho vay hộ nghèo theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình cho vay giải quyết việc làm theo Quyết định số 61/2015/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chương trình cho vay xuất khẩu lao động theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ; chương trình cho vay hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ... Tính đến ngày 31/7/2017, tổng dư nợ các chương trình đạt 253.892 triệu đồng, tăng 247.735 triệu đồng so với ngày mới đi vào hoạt động, bình quân trong giai đoạn 15 năm, mỗi năm dư nợ tăng 16.515 triệu đồng. Các chương trình tín dụng đã được tổ chức thực hiện kịp thời và đúng chính sách, chế độ; tiền vốn được giao trực tiếp cho người thụ hưởng ngay tại xã, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ.

Để đồng vốn đến tay hộ nghèo đạt hiệu quả cao, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã khắc phục khó khăn, năng động tìm mô hình cho vay hiệu quả theo từng địa bàn; phối hợp với các tổ chức chính trị  - xã hội thực hiện ủy thác vay vốn như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên để người dân tiếp cận với nguồn vốn dễ dàng hơn. Đồng thời thông qua phương thức ủy thác cho vay đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hội, đoàn thể thường xuyên tiếp xúc với hội viên, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng lên.Đến nay, dư nợ ủy thác qua 04 hội, đoàn thể đã đạt 251.374 triệu đồng, chiếm 99% tổng dư nợ.Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 99.708 triệu đồng, chiếm 39,67% tổng dư nợ; Hội Nông dân quản lý 80.377 triệu đồng, chiếm 31,98% tổng dư nợ; Hội Cựu chiến binh quản lý 32.884 triệu đồng, chiếm 13,08% tổng dư nợ; Đoàn Thanh niên quản lý 38.405 triệu đồng, chiếm 15,28% tổng dư nợ.

Từ nguồn vốn vay của NHCSXH, phong trào phát triển sản xuất, chăn nuôi của hộ gia đình không ngừng lan rộng, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập khá như: Mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo của hộ Nguyễn Văn Đường ở thôn Lũng Quang, xã Quảng Khê;mô hình nuôi trâu bò sinh sản của hộ ông Nông Văn Bắc, thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu; hộ Lý Nguyên Bảo, thôn Tẩn Lùng, xã Đồng Phúc; hộ Đàm Thị Tuyết, thôn Dài Khao, xã Cao Trĩ. Mô hình trồng rừng của hộ Trương Thị Trưng, Lê Văn Hùng thôn Bản Chù, xã Chu Hương; mô hình nuôi gà, nuôi cá của hộ Bùi Văn Thiều, thôn Khuổi Coóng, xã Chu Hương; mô hình miến dong hộ Triệu Thị Tá, thôn Nà Viễn, xã Yến Dương; mô hình kinh doanh dịch vụ buôn bán hộ Trần Thị Tâm, thôn Nà Lìn, xã Địa Linh...

Ông Quản Thanh Tùng - Giám đốc NHCSXH huyện Ba Bể cho biết: Trong 15 năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các tổ chức chính trị - xã hội. Đã có hơn 18.000 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp nhiều hộ thoát nghèo; thu hút hơn 1.200 người lao động có việc làm, 2.371 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng được 373 căn nhà cho hộ nghèo và tạo điều kiện cho 887 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động...Đến nay, tín dụng chính sách đã lan tỏa đến 100% thôn, bản và mở rộng đến nhiều đối tượng giúp cho người dân trên địa bàn huyện được dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.

Có thể nói, nhờ nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện cùng với sự đầu tư đúng hướng, các hộ dân đã phát huy triệt để nguồn vốn để đầu tư vào các mô hình kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn, giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, cuộc sống bước đầu ổn định. 

Với trọng trách khởi nghiệp cùng người nghèo, trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Bể phấn đấu đảm bảo 100% số hộ nghèo và các hộ chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện khoảng 4%/năm./.

Thu Trang
Nguồn: