Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2019, giảm 1.432 hộ nghèo

Theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019, tổng số hộ nghèo hiện còn 16.003/80.276 hộ, chiếm tỷ lệ 19,93%, giảm 1.432 hộ nghèo (1,95%) so với đầu năm.

Số hộ cận nghèo là 8.668/80.276 hộ, chiếm tỷ lệ 10,80%; giảm 747 hộ (1,02%).

Xếp theo thứ tự, có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là huyện Pác Nặm với 35,22%; tiếp theo là huyện Ngân Sơn 34,41%; huyện Na Rì 25,11%; huyện Ba Bể 23,8%; huyện Bạch Thông 17,46%; huyện Chợ Đồn 15,86%; huyện Chợ Mới 16,85%; thấp nhất là thành phố Bắc Kạn 1,93%./.

Bích Huệ
Nguồn: