Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2019 - 2020, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 878 hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Theo thống kê, rà soát, toàn tỉnh có tổng số 1.593 hộ nghèo đăng ký vay vốn làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Trong đó, có 112 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật); 1.388 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; 26 hộ thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai; 41 hộ đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn; 20 hộ đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho 715 hộ nghèo với tổng số vốn huy động hơn 28,6 tỷ đồng; trong đó vốn vay tín dụng ưu đãi gần 18 tỷ đồng, còn lại là nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2019 – 2020, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho 878 hộ nghèo với tổng nhu cầu vốn hơn 35 tỷ đồng; trong đó năm 2019 hỗ trợ cho 483 hộ; năm 2020 hỗ trợ cho 395 hộ./.

Bích Huệ
Nguồn: