Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2018, huyện Ba Bể có 351 hộ thoát nghèo

Năm 2018, UBND huyện Ba Bể đã ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm là 3,55 đến 4%, tương đương với 420 - 473 hộ thoát nghèo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng địa bàn.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, UBND các xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó giao chỉ tiêu giảm nghèo đến tận thôn/bản. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền vận động, quan tâm thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, tham gia thực hiện chương trình, dự án, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình giảm nghèo có hiệu quả, giúp đoàn viên, hội viên vươn lên thoát nghèo.

Triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong năm đã có 1.938 hộ được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất với số tiền 74.282 triệu đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 10.157 hộ nghèo; 143 hộ cận nghèo; tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho hơn 400 đối tượng trong độ tuổi lao động; giải quyết việc làm cho 1.505 lao động; thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa; hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh bán trú cho 22.802 lượt học sinh với số tiền trên 13.000 triệu đồng; trợ giúp pháp lý cho 156 đối tượng là người khuyết tật, phụ nữ, dân tộc thiểu số tại các thôn bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tiền điện cho 10.340 lượt hộ với 1.519 triệu đồng; trợ giúp 09 nhóm với 1.389 đối tượng bảo trợ xã hội; cứu trợ 54.975 kg gạo dịp tết Nguyên đán, dịp giáp hạt và dịch bệnh hại lúa cho 1.018 lượt hộ, 3.665 khẩu.

Thực hiện Chương trình 30a, Chương trình 135, trong năm đã có 41 công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng; 05 công trình được duy tu bảo dưỡng; tổ chức hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng cho các hộ nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ trợ hộ nghèo về văn hóa, thông tin với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ các dự án, chính sách về giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Ba Bể năm 2018 đã giảm từ 28,28% xuống còn 25,2% (giảm 3,08% tương đương với 351 hộ); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 15,26% xuống còn 14,76% (giảm 0,5%, tương đương với 152 hộ). Hiện nay, Ba Bể là một trong 08 huyện thuộc 06 tỉnh đã được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Bích Huệ
Nguồn: