Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2009 đến năm 2018

Theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ từ năm 2009-2018 tỉnh Bắc Kạn có 02 huyện (huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm) thuộc danh sách 64 huyện nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ. Năm 2018, theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bắc Kạn có huyện Ba Bể được phê duyệt thoát nghèo và bổ sung huyện Ngân Sơn vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020.

Nghị quyết 30a của Chính phủ là một chủ trương đúng đắn và phù hợp, là điều kiện để các huyện nghèo, xã nghèo và người nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn được ổn định cuộc sống vươn lên giảm nghèo bền vững qua đó tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách hỗ trợ đã làm thay đổi đáng kể cho những vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn của địa phương, cụ thể:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đầu năm 2009 tỷ lệ hộ nghèo của 2 huyện nghèo (Ba Bể và Pác Nặm) là 51,27% (theo chuẩn nghèo đơn chiều), đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 30,31% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 khoảng 3 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018 khoảng 18 triệu đồng/người/năm (tăng 6 lần).

- Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội cũng đạt được những kết quả nhất định: số lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 17%; 02 xã thuộc huyện Ba Bể đạt chuẩn nông thôn mới; 100% các xã có mạng lưới Trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 5/36 xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ xã có đường ô tô đi lại 4 mùa đạt 100%; 69,2% thôn, bản có đường trục giao thông cứng hóa theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải; 95% tỷ lệ dân cư sử dụng điện lưới quốc gia; 95% tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% số xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người dân; 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình dự án giảm nghèo; 100% cán bộ làm công tác thông tin truyền thông được bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ thường xuyên; 100% hộ dân được tiếp cận và cung cấp thông tin về chính sách của Đảng và Nhà nước, kinh nghiệm sản xuất, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước thông qua các kênh như báo chí, hội nghị, tiếp xúc cử tri, đài phát thanh….

Có thể nói, kinh tế - xã hội của các huyện nghèo hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a đã từng bước phát triển, trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động từng bước được nâng lên; kết cấu hạ tầng được đầu tư đáng kể làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi; đời sống người dân từng bước được cải thiện; kiến thức sản xuất và hiểu biết pháp luật ngày càng tốt hơn; an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình chính trị, quốc phòng an ninh ổn định và giữ vững.

Minh Huyền
Nguồn: