Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Pác Nặm giảm 3,7% hộ nghèo năm 2019

Theo báo cáo của UBND huyện Pác Nặm, đến thời điểm hiện tại, số hộ nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm còn 35,14%, giảm 3,7% so với năm 2018.

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện đầu năm 2018 là 2.770 hộ, chiếm 38,84%, số hộ cận nghèo là 985hộ, chiếm 13,81%. Cuối năm 2019, sau khi tổng hợp kết quả báo cáo chính thức của UBND các xã, tổng số hộ nghèo còn 2.540 hộ, chiếm 35,14%; số hộ cận nghèo là 1.012 hộ, chiếm 14%.

Để đạt được kết quả trên, trong năm, Đảng bộ và chính quyền huyện Pác Nặm đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể như: Tạo điều kiện để 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi; tập trung dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; đưa lao động đi tham gia xuất khẩu và làm việc tại các khu công nghiệp trong nước; 100% học sinh, sinh viên hộ nghèo được cấp bù, hỗ trợ chi phí học tập; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ đến từng thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình nông thôn mới....

Huyện Pác Nặm tiếp tục triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất để tạo cơ hội cho các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo

Đặc biệt, huyện đã triển khai thực hiện được 43 mô hình, dự án phát triển sản xuất theo Đề án sản xuất hàng hóa với gần 1.200 hộ dân tham gia, trong đó: Có 12 mô hình trồng trọt thâm canh cây mận sớm, thâm canh cây cam quýt và trồng rau, sản xuất lúa chất lượng cao; 31 mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo, trâu bò sinh sản, chăn nuôi lợn đen địa phương… Qua đó tạo cơ hội cho các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, giảm khoảng cách về thu nhập và mức sống giữa các vùng và các nhóm dân cư.

Mặc dù đạt chỉ tiêu đề ra, song công tác giảm nghèo của Pác Nặm còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu do trên địa bàn huyện, các hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ yếu tập trung tại các thôn, bản vùng cao, vùng chưa có điện, giao thông đi lại không thuận tiện, chưa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ổn định cũng như nâng cao đời sống thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản…, từ đó dẫn đến đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo còn gặp nhiều khó khăn, giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Trong năm, trên địa bàn huyện cũng xảy ra nhiều đợt mưa to, lũ lớn, gió lốc, sạt lở đất đá, làm thiệt hại, ảnh hưởng 535 ngôi nhà, phòng học; chết hơn 53 con gia súc, gia cầm; mất trắng, giảm năng suất 67ha lúa, ngô, rau màu, thủy sản, các loại cây ăn quả khác và Dịch tả lợn Châu phi… cũng đã ảnh hưởng lớn đến công tác giảm nghèo của huyện.

Từ nay đến hết năm 2020, huyện Pác Nặm tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo, đảm bảo hoàn thành mục tiêu mỗi năm giảm từ 3,5% đến 4% hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra./.

Thu Cúc
Nguồn: