Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huy động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

Bắc Kạn là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước; vì vậy những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, công tác chăm lo, thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, ngoài nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh đã bố trí khoảng 300.000 triệu đồng; ngân sách huyện bố trí gần 100.000 triệu đồng để thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh đó, tỉnh đã huy động thêm các nguồn lực từ cộng đồng dân cư, doanh nghiệp hằng trăm tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hệ thống MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp đã tích cực phối hợp với chính quyền triển khai các chương trình, chính sách an sinh xã hội. Điển hình như Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động trên 7.181 triệu đồng (tặng 4.495 suất quà, xây 225 nhà đại đoàn kết) cho các hộ nghèo; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho hội viên hộ nghèo vay không lãi suất 599 triệu đồng, cung cấp 28.238 cây giống, trợ giúp 16.240 ngày công; Hội Nông dân tỉnh vận động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn 652 triệu đồng, 44.330 công lao động, 1.627 cây giống, 940 con giống, 38.627 kg gạo, 94,5 tấn phân bón, huy động được 20.713 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các hội viên vay để phát triển sản xuất.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Từ năm 2016 đến năm 2018, đã có 56.557 lượt hộ nghèo được vay chính sách tín dụng ưu đãi với 1.767. 778 triệu đồng; hơn 20.000 lượt lao động được tham gia học nghề; giải quyết việc làm cho hơn 16.000 lao động; 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo. Các chính sách về hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ trực tiếp cho người thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn làm nhà ở; chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo được quan tâm thực hiện kịp thời. Học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ về giáo dục như miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa, hỗ trợ lương thực...

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 29,4% xuống còn 21,88%, giảm 7,52%, tương đương với 5.271 hộ nghèo.

Hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. Mục tiêu phấn đấu năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 19,38%, giảm 2,5%, tương đương với 1.992 hộ nghèo./.

Tác giả:  Bích Huệ
Nguồn: