Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả của chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Nhằm giúp các hộ mới thoát nghèo có thêm điều kiện về nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai chính sách đồng bộ trên toàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền chính sách tín dụng cho hộ mới thoát nghèo trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn...

Công tác rà soát, điều tra, phân loại hộ gia đình đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách, phê duyệt cho vay được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đảm bảo đúng đối tượng, thủ tục quy định.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương thực hiện quyết liệt những giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, tạo sự chuyển biến về cách nghĩ, cách làm của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tác động đến ý thức “có vay có trả” của người dân, từng bước nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Với sự triển khai đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội và 04 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh), sau 5 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đã đạt được những kết quả tích cực.

Đến ngày 31/12/2019, tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn đạt 2.054.827 triệu đồng với 60.438 hộ vay vốn còn dư nợ; trong đó, dư nợ chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo đạt 64.205 triệu đồng, chiếm 3,12% tổng dư nợ cho vay, với 1.267 hộ vay.

Một số huyện có số dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo cao như Bạch Thông 11.360 triệu đồng; Ba Bể 11.058 triệu đồng; Chợ Mới 9.477 triệu đồng,....

Ước tính đến ngày 31/12/2020, dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 70.299 triệu đồng, tăng 19,6% so với ngày 31/12/2019, với số hộ vay ước đạt 1.365 hộ.

Chất lượng tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến ngày 31/12/2019, nợ quá hạn đối với hộ mới thoát nghèo là 5 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,008% trong tổng dư nợ chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, thấp hơn tỉ lệ nợ quá hạn chung của Chi nhánh là 0,21%.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đối với hộ mới thoát nghèo đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội. Các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, từng bước nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ quản lý vốn, mạnh dạn vay vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

Vốn tín dụng chính sách giúp người dân phát triển chăn nuôi, thoát nghèo bền vững

Trong 5 năm (2015-2019), đã có 1.733 lượt hộ mới thoát nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giúp 13.318 hộ thoát nghèo, cận nghèo bền vững; trong đó đã có 466 hộ vay vốn chương trình đầu tư sản xuất kinh doanh đem lại thu nhập ổn định trở thành hộ khá, giàu và đã trả xong nợ cho ngân hàng.

Tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ người vay có nguồn lực để đầu tư các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong giai đoạn 2015-2020, đã thu hút, tạo việc làm cho trên 1.700 lao động, tăng thu nhập cho người vay vốn; góp phần thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Vốn tín dụng xã hội còn giúp ngăn chặn và đẩy lùi sự tác động tiêu cực của “tín dụng đen” đến đời sống của hộ mới thoát nghèo, nhất là tại vùng nông thôn miền núi, vùng dân tộc đặc biệt khó khăn, góp phần đảm bảo về an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

Bích Huệ
Nguồn: