Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giảm nghèo bền vững ở thành phố Bắc Kạn

Là địa phương đi đầu trong tỉnh về công tác giảm nghèo, thành phố Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này một cách bền vững.

Những năm qua, thành phố Bắc Kạn luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo. Trong năm 2018, thành phố Bắc Kạn có 61 hộ thoát nghèo, hiện còn 257 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,24% và giảm được 65 hộ cận nghèo, còn 236 hộ cận nghèo. Phường Đức Xuân có số hộ nghèo thấp nhất (1,01%), tiếp đến là phường Nguyễn Thị Minh Khai (1,06%), số hộ nghèo cao nhất là phường Huyền Tụng (5,55%). Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của tỉnh (năm 2018 dự kiến toàn tỉnh còn 22% hộ nghèo).

Có được kết quả trên ngoài sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố Bắc Kạn đã nỗ lực cố gắng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững. Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thành phố luôn coi công tác giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Qua đó các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, tham gia vào phát triển sản xuất, góp phần cải thiện đời sống.

Để chỉ đạo công tác giảm nghèo một cách đồng bộ, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới phụ trách các xã, phường. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo.

Gia đình ông Bế Quang Mao tại xã Nông Thượng có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Các chương trình giảm nghèo được thành phố triển khai tích cực thông qua các chính sách vay vốn hộ nghèo, dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động và hỗ trợ sản xuất cho người nghèo. Các trung tâm dạy nghề đã tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn và tổ chức các lớp dạy nghề ngay tại địa phương để tạo điều kiện tốt nhất cho người học.

Các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục cho hộ nghèo cũng được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Thành phố luôn đảm bảo 100% đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cấp thẻ BHYT và hỗ trợ giáo dục theo quy định.

Ngoài ra, thành phố cũng thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về nhà ở, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Công tác trợ giúp pháp lý đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các đối tượng, không chỉ tạo ra cơ chế đảm bảo cho người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách tiếp cận với dịch vụ pháp lý mà còn giúp họ hiểu biết pháp luật, chính sách về giảm nghèo, từ đó phấn đấu vươn lên.

Đối với việc thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng. Năm 2018, tổng vốn ngân sách giao thực hiện Chương trình 135 là trên 290 triệu đồng để thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng và duy tu bảo dưỡng công trình. Hiện nay, phường Huyền Tụng đã thực hiện xong, đảm bảo cho người dân vùng khó khăn được hưởng lợi kịp thời.


Xây dựng đường vào khu sản xuất từ nguồn vốn chương trình 135 tại thôn Khuổi Pái, phường Huyền Tụng

Cùng với đó, các mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Thành phố Bắc Kạn đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như rau màu, thực phẩm, lúa chất lượng cao, chăn nuôi gia cầm… Thu nhập của người dân, người nghèo được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, thành phố Bắc Kạn trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo ở địa phương, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo hàng năm và theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Hương Lan
Nguồn: