Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là 1 trong 8 huyện được xét thoát nghèo trong giai đoạn này.

Xem tiếp


Là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Ba Bể, những năm qua cùng với sự đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, diện mạo xã Cao Thượng đã có những bước khởi sắc, công tác giảm nghèo đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Xem tiếp


Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo khu vực nông thôn có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. Sau 02 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã có 392 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi xây dựng nhà ở kiên cố.

Xem tiếp


Với mục tiêu giảm bình quân 2 - 2,5% hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, huyện Na Rì đã tập trung triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, qua đó từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

Xem tiếp


Giai đoạn 2009 - 2017, thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện…

Xem tiếp


Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, năm 2017 (tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Những năm qua, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo đà cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo tại địa phương.

Xem tiếp


Thời gian qua, hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Xem tiếp


Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2017 (tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ba Bể đã làm tốt công tác cho vay hộ nghèo, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của người dân, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối