Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Năm 2019, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm

Xem tiếp


Nhằm giúp các hộ mới thoát nghèo có thêm điều kiện về nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Xem tiếp


Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2020. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp


Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, tổng số hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019 là 15.722 hộ, chiếm 19,56%, tổng số hộ cận nghèo là 9.106 hộ, chiếm 11,34%.

Xem tiếp


Với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của người dân, năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã giảm được 2,31% hộ nghèo so với năm 2018, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 19,57%.

Xem tiếp


Cuối năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ cho tỉnh Bắc Kạn 10 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người nghèo. Nguồn vốn trên sẽ được chuyển về Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh.

Xem tiếp


Theo kết quả rà soát tại thời điểm tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 329 hộ người có công với cách mạng thuộc diện nghèo, trong đó có 310 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.

Xem tiếp


Ngày 13/12/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBDT công nhận danh sách 1.298 thôn đặc biệt khó khăn của 39 tỉnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

Xem tiếp


Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vươn lên của người dân, huyện Bạch Thông giảm được 2,44% hộ nghèo.

Xem tiếp


Năm 2019, công tác giảm nghèo của huyện Na Rì tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Theo kết quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện còn 2.506 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 24,85%, giảm 3,54% so với năm 2018 và đạt 108,9% kế hoạch tỉnh giao. Số hộ cận nghèo 1.368 hộ, chiếm tỷ lệ 13,56%, giảm 1,52% so với năm 2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối