Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn quỹ đã góp phần không nhỏ thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Xem tiếp


Bốn năm qua (2016 - 2019), phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Xem tiếp


Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã được UBND tỉnh giao 900 triệu đồng từ nguồn kinh phí thành phố Hà Nội hỗ trợ để thực hiện Dự án “Ngân hàng bò”. Từ nguồn vốn này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai kế hoạch hỗ trợ 60 con bò giống cái sinh sản đạt tiêu chuẩn cho 60 hộ gia đình nghèo tại các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Pác Nặm; mỗi huyện 20 con; mỗi con trị giá 15 triệu đồng.

Xem tiếp


Bắc Kạn là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước; vì vậy những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, công tác chăm lo, thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Xem tiếp


Năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã được UBND tỉnh giao 900 triệu đồng từ nguồn kinh phí thành phố Hà Nội hỗ trợ để thực hiện Dự án “Ngân hàng bò”.

Xem tiếp


Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Xem tiếp


Đóng vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững, những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Xem tiếp


Từ năm 2014 đến nay, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã góp phần giúp 480 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho hơn 2.400 lao động; xây dựng trên 1.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn...

Xem tiếp


Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019.

Xem tiếp


Đó là một trong những kiến nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đối với các địa phương sau khi kết thúc đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2019.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối