Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Đó là một trong những kiến nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đối với các địa phương sau khi kết thúc đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2019.

Xem tiếp


Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên.

Xem tiếp


Năm 2019, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 cho Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố với tổng kinh phí 128.321 triệu đồng; trong đó vốn sự nghiệp là 31.789 triệu đồng; vốn đầu tư là 96.532 triệu đồng.

Xem tiếp


Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác giảm nghèo; ý thức của người dân tự vươn lên thoát nghèo; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Xem tiếp


Để thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương với giảm 260 hộ nghèo trong năm 2019, huyện Chợ Đồn đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo, trong đó đặc biệt chú trọng đến các đối tượng đặc biệt khó khăn để từng bước giúp họ ổn định phương án sản xuất, tăng thu nhập, tạo cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Xem tiếp


Qua kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến nay trên địa bàn tỉnh có 02 xã, 36 thôn đáp ứng tiêu chí hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019.

Xem tiếp


Năm 2016, tỉnh Bắc Kạn có 58 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã an toàn khu (ATK), 50 thôn ĐBKK thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135. Từ năm 2017 đến nay, có 60 xã (trong đó có 54 xã ĐBKK, 06 xã ATK) và 153 thôn ĐBKK thuộc 41 xã khu vực II thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135

Xem tiếp


Theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ từ năm 2009-2018 tỉnh Bắc Kạn có 02 huyện (huyện Ba Bể và huyện Pác Nặm) thuộc danh sách 64 huyện nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ.

Xem tiếp


Ðích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống của người nông dân cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM được xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) chú trọng, ưu tiên triển khai.

Xem tiếp


Trong 3 năm qua (2016 - 2018), thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 2,88% năm 2016 xuống còn 2,24% năm 2018. Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối