Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nhận xã Bình Văn (Chợ Mới) và xã Kim Lư (Na Rì) hoàn thành mục tiêu Chương trình 135

Theo Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020, tỉnh Bắc Kạn có 02 xã được công nhận đã hoàn thành mục tiêu của Chương trình là xã Bình Văn, huyện Chợ Mới và xã Kim Lư, huyện Na Rì.

Đây cũng là 2 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Kim Lư đạt chuẩn năm 2017; xã Bình Văn đạt chuẩn năm 2018).

Như vậy, tỉnh Bắc Kạn hiện còn 58 xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ./.

Bích Huệ
Nguồn: