Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn: Xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Thời gian qua, hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Trang trại chăn nuôi lợn rừng của anh Chu Quang Phúc, thôn Nà Cọ, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn

Theo chân cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện, chúng tôi đến thăm mô hình trang trại của anh Chu Quang Phúc, thôn Nà Cọ, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn. Cũng như đại đa số người dân nơi đây, gia đình anh Phúc sống bằng nghề nông, chủ yếu là trồng lúa, trồng màu, và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khi mới lập gia đình, cha mẹ 2 bên cho 3 sào ruộng để lập nghiệp, lúc đó chỉ sản xuất được 1 vụ lúa, đời sống rất khó khăn, túng thiếu. Anh quyết tâm tìm hướng đi mới để tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống gia đình. Vợ chồng anh Phúc đã tìm tòi học hỏi cách chăn nuôi lợn rừng để cung cấp cho thị trường, tuy nhiên, với 2 bàn tay trắng không có vốn để đầu tư, gia đình không biết xoay sở như thế nào.

Năm 2013, được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, các hội đoàn thể, anh Phúc được tiếp cận với nguồn vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng chính sách huyện Chợ Đồn. Anh đã mạnh dạn vay 400 triệu đồng để phát triển mô hình chăn nuôi lợn rừng. Nhờ nguồn vốn vay, anh có điều kiện mua đất, mở rộng mô hình, thu hút và tạo việc làm thường xuyên ổn định cho 20 lao động người địa phương, với mức thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Sau một thời gian, anh đã nâng cấp cơ sở chăn nuôi của gia đình thành trang trại nuôi lợn với quy mô 400 con, hiện tại có 150 con đến kỳ sinh sản. Hiện nay gia đình đã cung cấp lợn rừng thương phẩm và lợn giống đảm bảo chất lượng cho khắp các huyện, thành phố trong tỉnh và ngoài tỉnh, hàng năm thu về khoảng 200 triệu đồng.

Trải qua 15 năm thành lập, hoạt động và phát triển, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chợ Đồn đã thực hiện 13 chương trình chính sách tín dụng của Chính phủ đến 100% các xã, thị trấn; 100% các thôn bản, hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Mỗi năm, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp khoảng 616 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo, 8.627 hộ cải thiện đời sống, giúp trên 20.425 lao động có việc làm ổn định, tạo điều kiện cho 1.584 HSSV được vay vốn để trang trải chi phí học tập; giúp đỡ 13.425 lượt hộ gia đình ở khu vực nông thôn được vay vốn, cải tạo công trình nước sạch, công trình vệ sinh; 101 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 179 hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi; 216 hộ thương nhân kinh doanh dịch vụ; 163 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở…

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác chủ yếu dành cho phát triển ngành nông, lâm nghiệp, đầu tư phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản xuất kinh doanh. Đến nay tổng dư nợ các chương trình cho vay tín dụng là gần 245 triệu đồng, tăng trên 235 triệu đồng so với năm 2003, mức tăng trưởng bình quân 170,44%/năm. Dư nợ bình quân 34,5 triệu đồng/hộ (tăng gấp 1,9 lần so với 2003). Tổng số tổ Tiết kiệm và vay vốn là 255 tổ.

Đến 31/7/2017, số hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang có quan hệ vay vốn với NHCSXH huyện Chợ Đồn là 7.087 khách hàng, tăng 6.540 khách hàng so với thời điểm nhận bàn giao 2003; mức dư nợ bình quân một khách hàng từ 18 triệu đồng (năm 2003) lên 34,5 triệu đồng (năm 2017). Hàng năm, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% đến 5%.

Từ hiệu quả của từng chương trình tín dụng, cùng với sự nỗ lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, hội đoàn thể, nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng đã được nâng lên. Đối tượng vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả nợ đúng hạn, tăng vòng quay vốn, nhờ đó mà chất lượng tín dụng được đảm bảo.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, các hội, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lưu Thông Hiểu, Giám đốc chi nhánh NHCSXH huyện Chợ Đồn cho biết: Qua 15 năm, hoạt động của NHCSXH trên địa bàn đạt được những kết quả khá toàn diện, tác động trực tiếp tới tình hình kinh tế - xã hội - văn hóa trên địa bàn, đem lại lợi ích to lớn, thiết thực đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Những kết quả mà NHCSXH huyện Chợ Đồn đã đạt được trong 15 năm qua khẳng định chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách là một đòi hỏi khách quan, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Bên cạnh đó, nhờ chỉ đạo quyết liệt từ NHCSXH Trung ương, sự vào cuộc của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cùng sự nỗ lực của từng cán bộ ngân hàng và hộ vay, công tác triển khai các chương trình tín dụng chính sách ngày càng chặt chẽ và thuận lợi hơn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, NHCSXH huyện Chợ Đồn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách; nâng cao hiệu quả của giám sát của nhân dân đối với các chương trình tín dụng. Thường xuyên tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho người vay sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; lồng ghép với các chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi. Tập trung chỉ đạo việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, theo dõi và kịp thời xử lý những tồn tại trong công tác cho vay, thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác cho vay vốn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ tiết kiệm vay vốn; tổ chức rà soát, bổ sung đối tượng đủ điều kiện vay theo quy định; ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn để phát triển sản xuất, thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… Từ đó, giúp người dân có cơ hội phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Nguyễn Phương
Nguồn: