Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chợ Đồn thực hiện hỗ trợ giảm nghèo năm 2019

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương với giảm 260 hộ nghèo trong năm 2019, huyện Chợ Đồn đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo, trong đó đặc biệt chú trọng đến các đối tượng đặc biệt khó khăn để từng bước giúp họ ổn định phương án sản xuất, tăng thu nhập, tạo cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Người dân xã Xuân Lạc vay vốn tín dụng đầu tư nuôi trâu vỗ béo

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ trong năm 2019, UBND huyện đã tổ chức phân bổ cho cấp xã và các cơ quan trực thuộc để tổ chức thực hiện. Theo đó, tổng nguồn vốn được phân bổ cho UBND huyện năm 2019 là hơn 15,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, huyện thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng 35 công trình do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư, trong đó có 20 công trình giao thông, 09 công trình thủy lợi, 04 công trình nước sinh hoạt, 02 công trình giáo dục. Một số công trình đã được huyện hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả phục vụ đời sống và sản xuất người dân.

Ngoài ra, huyện còn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135. Với số vốn được phân bổ là 214 triệu đồng, huyện đã triển khai mô hình nuôi bò sinh sản tại xã Đồng Lạc, gồm 14 hộ nghèo, cận nghèo tham gia.

Chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm thông qua việc cho vay vốn tín dụng ưu đãi cũng được huyện vận dụng tích cực. Từ nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, huyện đã thực hiện cho 236 hộ vay, với doanh số cho vay là 11,35 tỷ đồng. Tổng dư nợ lũy kế toàn huyện đến ngày 31/5/2019 là 72,21 tỷ đồng cho 1.913 hộ vay. Hỗ trợ cho 20 hộ nghèo vay ưu đãi làm mới nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với kinh phí là 500 triệu đồng. Tạo mới việc làm cho 350 lao động, trong đó có 80 lao động xuất khẩu; Cấp mới 478 thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ nghèo; Thực hiện trợ giúp pháp lý cho 23 người nghèo…

Từ nay đến cuối năm, Chợ Đồn tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG huyện trong việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020; Tư vấn, động viên các hộ nghèo có điều kiện về nhân lực tham gia thực hiện các mô hình giảm nghèo phù hợp để chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, giúp cải thiện phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập; Tuyên truyền, vận động tham gia BHYT, các chính sách ưu đãi đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trong khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Thu Trang
Nguồn: