Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bạch Thông giảm 162 hộ nghèo năm 2018

Theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Bạch Thông, năm 2018, huyện giảm được 2% hộ nghèo từ 21,9% xuống còn 19,9%, tương đương giảm 162 hộ nghèo; Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,27%, từ 12,9% xuống còn 11,63%, tương đương với giảm 105 hộ cận nghèo.


Tổ hợp tác trồng rau sạch xã Quang Thuận được hỗ trợ giúp nâng cao thu nhập cho người dân

Để đạt mục tiêu giảm từ 2 - 2,5% hộ nghèo đề ra từ đầu năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện đã phân công thành viên ban chỉ đạo phụ trách các xã, thị trấn huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với những chương trình dự án khác trên địa bàn huyện để hộ nghèo có điều kiện tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất. Trong năm, từ chương trình 135, huyện được giao 2.468 triệu đồng, trong đó đã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa mô hình sinh kế 1.951 triệu đồng; Nhân rộng mô hình giảm nghèo 517 triệu đồng. Các mô hình, dự án được người dân hưởng ứng, nguồn vốn phát triển sản xuất đã góp phần giúp các hộ từng bước giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh đó, huyện còn làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, đảm bảo để người nghèo được hưởng đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả tại cơ sở, tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn; Triển khai nhiều mô hình khuyến nông - khuyến lâm và dạy nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân./.

Thu Trang
Nguồn: