Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn đạt nhiều kết quả trong giảm nghèo bền vững

Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự chung tay góp sức của cộng đồng…, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả khả quan, qua đó giúp cho người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Mô hình trồng nghệ đang giúp nhiều hộ nghèo tại huyện vùng cao Pác Nặm thoát nghèo

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Bám sát tình hình của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Bắc Kạn luôn xác định công tác xóa đói, giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo đó, ở các cấp, Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm và các nội dung, chính sách của Đảng liên quan đến công tác xóa đói, giảm nghèo thường xuyên được đẩy mạnh. Thông qua những hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã giúp cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa của công tác xóa đói, giảm nghèo.

Thực hiện phương châm “Trao cần câu hơn cho con cá”, việc hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được tỉnh Bắc Kạn chú trọng nhằm tạo “lực đẩy” nâng cao hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo. Thông qua thực hiện hàng loạt những chương trình, dự án đào tạo nghề gắn với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, từ năm 2016 đến nay, Bắc Kạn đã có trên 20.000 lượt lao động nông thôn được học nghề; tư vấn việc làm cho trên 13.000 lao động; giải quyết việc làm cho trên 16.000 lao động…

Một lớp hướng dẫn trồng nấm rơm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người nghèo như: Hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ y tế - giáo dục, hỗ trợ sản xuất… cũng được Bắc Kạn triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, đã có trên 28 nghìn lượt hộ nghèo ở Bắc Kạn được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, vật tư máy móc. Nhờ đó vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo, vừa hình thành nhiều vùng sản xuất theo hướng hàng hóa và từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, Bắc Kạn cũng đã hỗ trợ tiền điện cho trên 80.000 lượt hộ nghèo; toàn tỉnh có trên 635.000 lượt người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trên 33.000 lượt học sinh thuộc con hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ miễn giảm học phí…

Thành quả của sự nỗ lực

Cùng với đầu tư trực tiếp cho người nghèo, tỉnh Bắc Kạn cũng đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ hầng thiết yếu về điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường tại khu vực nông thôn, vùng xâu, vùng xa… Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn tỉnh, mạng lưới giáo dục phát triển đến tận các thôn bản; hầu hết các xã có trường mầm non, trường tiểu học; 100% các huyện, thành phố có trường THPT và hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú. Hạ tầng y tế tiếp tục được hoàn thiện, Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn 500 giường bệnh và 08 bệnh viện tuyến huyện hoạt động hiệu quả; 122 xã, phường, thị trấn có trạm y tế, có cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số. Đến nay, 97% dân số toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia; 96,5% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được kết nối Internet và phủ sóng điện thoại di động, được kết nối thông tin bằng đường truyền cáp quang…

Thông qua những giải pháp mang tính đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo ở Bắc Kạn đã giảm từ 26,61% (năm 2016) xuống còn 22,19% (năm 2018), bình quân mỗi năm giảm 2,4% hộ nghèo. Các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng lên.

Với những kết quả đã đạt được, tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục kiên trì triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả, bền vững. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh triển khai các dự án, mô hình sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng, thiết thực, đúng địa bàn, thời gian thụ hưởng nhằm tạo cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực chủ động tham gia của người nghèo... Từ nay đến năm 2020, Bắc Kạn phấn đấu mỗi năm giảm 2-2,5% tỷ lệ hộ nghèo, các huyện nghèo giảm 3,5% - 4% tỷ lệ hộ nghèo.

Có thể thấy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị gắn với những giải pháp đồng bộ, công tác xóa đói, giảm nghèo ở tỉnh miền núi Bắc Kạn đã có được những chuyển biến đáng ghi nhận. Không chỉ trực tiếp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hàng triệu đồng bào trên địa bàn, những kết quả trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở Bắc Kạn còn góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước./.

Thu Cúc
Nguồn: