Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo

Bốn năm qua (2016 - 2019), phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình làm ăn có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; khuyến khích, động viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, hộ kinh tế trung bình, khá tiếp tục vươn lên.

Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn biểu dương các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Trong giai đoạn 2016 - 2019, các cấp Hội Nông dân thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân thi đua sản xuất giỏi như: Hỗ trợ vốn đầu tư phát triển sản xuất; cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm; chuyển giao khoa học kỹ thuật; tổ chức các gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh… Theo báo cáo của Hội Nông dân thành phố, đã có 91 lượt hội viên nông dân trên địa bàn được vay vốn trên 2,8 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; 3.703 lượt hội viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ trên 115 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn giải ngân nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 22 lượt hộ vay với số tiền trên 300 triệu đồng; huy động tiền gửi tiết kiệm trên 5 tỷ đồng với trên 3.000 hộ tham gia.

Hằng năm, Hội Nông dân đều phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, luân canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, tăng thu nhập, ổn định đời sống góp phần trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân các cấp còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ các hộ nghèo bằng vốn, giống, ngày công lao động … trị giá 125 triệu đồng và trao đổi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho 128 lượt hộ và giúp 26 hộ thoát nghèo.

Từ phong trào thi đua, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều năm liền được UBND và Hội Nông dân các cấp tặng bằng khen, giấy khen điển hình như: Hộ ông Hoàng Văn Chánh (xã Nông Thượng) với mô hình nông lâm kết hợp thu nhập đạt trên 200 triệu đồng/năm; hộ ông Nguyễn Hồng Sơn (phường Phùng Chí Kiên) với mô hình chăn nuôi, trồng trọt mỗi năm thu nhập trên 400 triệu đồng; hộ ông Nông Văn Hữu (phường Đức Xuân) với mô hình chăn nuôi thu nhập trên 300 triệu đồng/năm… Từ năm 2016 - 2018, toàn thành phố đã có 1.247 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 48 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Cũng từ phong trào thi đua, tỷ lệ hộ hội viên nông dân nghèo giảm dần qua các năm, cụ thể: Năm 2016, Hội Nông dân thành phố có 97 hội viên nghèo thì đến năm 2018 chỉ còn 54 hộ, giảm được 43 hộ. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, trong đó khu vực nông thôn đạt 30 triệu đồng/người/năm.

Cuộc sống được cải thiện, các hội viên, nông dân có điều kiện để tham gia xây dựng nông thôn mới tích cực hơn nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất - tinh thần bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Hiến đất, góp tiền, ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa cầu, làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa thôn, điển hình như: hộ ông Hà Cát Mông thôn Bản Giềng (xã Dương Quang) hiến 100m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn; bà con nông dân thôn Tân Thành (xã Nông Thượng) hiến 600m2 đất làm đường giao thông nông thôn… Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, hội viên nông dân thành phố đã đóng góp trên 464 triệu đồng, trên 3000 ngày công lao động, hiến trên 2.620m2 đất làm đường trên, nạo vét 21 km mương thủy lợi, sửa chữa và làm mới đường giao thông liên thôn được 6km.

Theo bà Triệu Thị Nhoi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, tiếp tục phát triển có sức lan tỏa trong các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, dịch vụ; khích lệ nhiều hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm từ đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều hộ nông dân nghèo đã vươn lên làm giàu chính đáng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp cũng như phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phấn đấu cho phong trào thi đua phát triển mạnh cả về chất và lượng; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông lâm nghiệp an toàn có giá trị kinh tế cao và có khả năng cạnh tranh trên thị trường đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế./.

Hương Dịu
Nguồn: