Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Quy định về đối thoại chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: