Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án phát triển đàn lợn giống Móng Cái thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: 

Tin bài mới: