Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: