Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Kạn

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: