Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2016

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: