Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững tại huyện Ba Bể, Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số: 2621/QĐ-TTg

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: