Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: