Skip Ribbon Commands
Skip to main content

329303

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên.

Chương trình 135 tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc...

Năm 2016, tỉnh Bắc Kạn có 58 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã an toàn khu (ATK), 50 thôn ĐBKK thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135. Từ năm 2017 đến nay, có 60 xã (trong đó có 54 xã ĐBKK, 06 xã ATK) và 153 thôn ĐBKK thuộc 41 xã khu vực II thuộc...

Xã Nông Thượng giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ðích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống của người nông dân cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM được xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) chú trọng, ưu tiên triển khai.

Thành phố Bắc Kạn: Kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018

Trong 3 năm qua (2016 - 2018), thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 2,88% năm 2016 xuống còn 2,24% năm 2018. Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%.

Nỗ lực thoát nghèo của huyện có tiềm năng du lịch

Là huyện có nhiều tiềm năng về rừng cũng như phát triển du lịch, những năm qua, huyện Ba Bể đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập và phát triển kinh tế địa phương. Giai đoạn 2018 - 2020, huyện Ba Bể cùng với 8...

Tin tức giảm nghèo

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, sâu sát, quyết liệt hơn nữa đối với công...

Đó là một trong những kiến nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đối với các địa phương sau khi kết thúc đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2019.