Skip Ribbon Commands
Skip to main content

49843

Huyện Ba Bể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thoát nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là 1 trong 8 huyện được xét thoát nghèo trong giai đoạn...

Huyện Na Rì thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo

Với mục tiêu giảm bình quân 2 - 2,5% hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, huyện Na Rì đã tập trung triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, qua đó từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân.

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết 30a ở Bắc Kạn

Giai đoạn 2009 - 2017, thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư,...

Chợ Đồn: Xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Thời gian qua, hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Bể góp phần vào công tác giảm nghèo

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ba Bể đã làm tốt công tác cho vay hộ...

Tin tức giảm nghèo

Huyện Ba Bể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thoát nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 về việc phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn là 1 trong 8 huyện được xét thoát nghèo trong giai đoạn...