Skip Ribbon Commands
Skip to main content

595176

Chương trình 135 góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng miền núi

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt Chương trình 135, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, trong đó có cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể.

Tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình...

Thời gian qua, các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai hiệu quả đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống, góp phần quan trọng vào việc thực...

Những giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Năm 2019, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương đã vào cuộc đồng bộ để triển khai công tác giảm nghèo, do vậy kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 đạt được khá tốt, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2019 là 19,57% giảm...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc...

Năm 2019, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm

Hiệu quả của chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Nhằm giúp các hộ mới thoát nghèo có thêm điều kiện về nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ...

Tin tức giảm nghèo