Skip Ribbon Commands
Skip to main content

490468

Thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền...

Với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của người dân, năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã giảm được 2,31% hộ nghèo so với năm 2018, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 19,57%.

Năm 2019, huyện Bạch Thông giảm 2,44% hộ nghèo

Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vươn lên của người dân, huyện Bạch Thông giảm được 2,44% hộ nghèo.

Na Rì giảm 3,54% số hộ nghèo

Năm 2019, công tác giảm nghèo của huyện Na Rì tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Theo kết quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện còn 2.506 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 24,85%, giảm 3,54% so với năm 2018 và...

Huyện Pác Nặm giảm 3,7% hộ nghèo năm 2019

Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện đầu năm 2018 là 2.770 hộ, chiếm 38,84%, số hộ cận nghèo là 985hộ, chiếm 13,81%. Cuối năm 2019, sau khi tổng hợp kết quả báo cáo chính thức của UBND các xã, tổng số hộ nghèo còn 2.540 hộ, chiếm 35,14%; số hộ cận...

Bắc Kạn phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ có thành viên thuộc đối tượng...

Theo kết quả rà soát và báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh Bắc Kạn có 329 hộ người có công thuộc diện nghèo, trong đó có 310 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và 19 hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Tin tức giảm nghèo