Skip Ribbon Commands
Skip to main content

395097

Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp...

Thành phố Bắc Kạn: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi góp...

Bốn năm qua (2016 - 2019), phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình làm...

Huy động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên...

Bắc Kạn là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước; vì vậy những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, công tác chăm lo, thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm...

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Ba Bể

Đóng vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững, những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập,...

Thành phố Bắc Kạn: Tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực thực hiện...

Từ năm 2014 đến nay, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã góp phần giúp 480 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho hơn 2.400 lao động; xây dựng trên 1.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn...

Tin tức giảm nghèo

Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp...