Skip Ribbon Commands
Skip to main content

359338

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Ba Bể

Đóng vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững, những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập,...

Thành phố Bắc Kạn: Tín dụng chính sách xã hội góp phần tích cực thực hiện...

Từ năm 2014 đến nay, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã góp phần giúp 480 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho hơn 2.400 lao động; xây dựng trên 1.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn...

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo

Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ người dân, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên.

Chương trình 135 tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc...

Năm 2016, tỉnh Bắc Kạn có 58 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã an toàn khu (ATK), 50 thôn ĐBKK thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135. Từ năm 2017 đến nay, có 60 xã (trong đó có 54 xã ĐBKK, 06 xã ATK) và 153 thôn ĐBKK thuộc 41 xã khu vực II thuộc...

Xã Nông Thượng giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ðích đến của xây dựng nông thôn mới (NTM) là nâng cao mức sống của người nông dân cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM được xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn) chú trọng, ưu tiên triển khai.